Jersey

Wolfpack Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling og årsafslutning.

 

SAFC indkalder til generalforsamling d.15-10-2016 kl.16.00 på Søndermarksskolen.

 

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsen beretning ved Formand Michael Lindegaard.
  3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Ændring af vedtægter, § 13 stk. 1, til: Bestyrelsen, som består af minimum 5 medlemmer, vælges for et år ad gangen på generalforsamlingen ved simpelt flertals valg.
  6. Valg af bestyrelse jf. vedtægternes § 13
  7. Valg af revisor og suppleant for 1 år.
  8. Fremlæggelse af budget.
  9. Evt.

 

  1. Valg af bestyrelse.

Formand Michael Lindegaard (Ønsker genvalg)

Kasserer Hanne Vestergaard. (Ny)

Sekretær Dennis Vestergaard (Ønsker genvalg)

Næstformand Dan Hviid Hansen (Ny)

Sponsor og kommuneansvarlig Inge Romsdal (Ønsker genvalg)

Bestyrelsesmedlem Nina Sørensen(Ønsker genvalg)

Bestyrelsesmedlem og støtteansvarlig Kim Sanddal Lindholt (Ny)

Bestyrelsesmedlem Niels Erik Petersen.(Ønsker genvalg)

Som alle kan se har vi for første gang en bestyrelse som kan være fuldtallig ink. Suppleanter der kan virkelig forstærke vores klub.

 

På vegne af SAFC

Formand

Michael Lindegaard.

 

EFTER generalforsamlingen vil der være mad og noget at drikke. MVP’s og årets ULV vil blive uddelt. 

PRIS 50.00kr

Der er tilmelding på MOBILPAY : 81 75 80 21 og til bestyrelsen. Tilmeldingen er gældende når man har betalt.

Seneste tilmelding 10 oktober

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *